Rabu, 14 Oktober 2009

Tajuk :
Warga tua dan Gerontologi


Menurut World Assembly On Ageing, 1982 :

Warga Emas - Golongan yang berumur 60 tahun dan ke atas.
Gerontologi - Kajian ke atas aspek sosial, psikologi dan biologi kepada orang
tua.

HARI WARGA TUA KEBANGSAAN PADA
1 OKTOBER SETIAP TAHUN

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM)

v Merupakan agensi kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
v Bertindak dalam memberi bantuan kepada GOLONGAN WARGA EMAS, orang kurang upaya, fakir miskin, anak yatim dsb.
v Memberi alat bantuan seperti :

@ kaki dan tangan palsu
@ tongkat tangan
@ kerusi roda
@ alat pendengaran
@ cermin mata khas
@ kasut khas
@ calipers

v Bantuan kewangan sebanyak RM300
v Institusi berkaitan adalah:

a. RUMAH SERI KENANGAN (RSK) :
Institusi yang beri perlindungan dan penjagaan kepada warga tua.
b. RUMAH EHSAN (RE) :
Memberi perlindungan dan penjagaan kepada warga tua yang sakit melarat atau terlantar.

DASAR WARGA TUA NEGARA
Bertujuan untuk mewujudkan masyarakat warga tua yang sejahtera dan bermaruah di samping mendapat penjagaan dan perlindungan sebagai ahli keluarga, masyarakat dan negara.

AKTA :
Ø Akta Orang Papa 1977 (akta 183)
Ø Akta Pusat Jagaan

KAEDAH :
Ø Kaedah Pengurusan Rumah Orang Tua 1983
Ø Kaedah (Rumah Kebajikan) Orang-orang Papa 1983
Ø Kaedah Rumah-rumah Pesakit melarat 1978

PENYAKIT YANG BIASA DIALAMI OLEH WARGA TUA

v Penyakit 3 serangkai - darah tinggi, diabetis dan sakit jantung
v Dimentia - masalah keupayaan kognitif yang wujud bersama masalah emosi
v Drug abuse - terlalu bergantung kepada ubat-ubatan
v Parkinson - mempunyai masalah berkaitan saraf dan otot.
v Anxiety - mempunyai masalah tidur
v Alzheimer - memberi kesan kepada ingatan cth : nyanyuk.

PERANAN PEKERJA SOSIAL (PS)

Ø PS sebagai advokator (penghubung) kepada warga tua untuk mendapat sumber-sumber
yang diperlukan
Ø PS gerontologi membantu mengurangkan kebergantungan,meningkatkan autonomi dan
martabat warga tua.
Ø Ps akan memberikan kaunseling dan dapatkan rawatan psikoterapi.
Ø Membantu mendapatkan bantuan makanan, kesihatan, kewangan dan rumah jagaan.
Ø Membantu warga tua yang menghadapi masalah penderaan
Ø Membantu dalam memberi sokongan kepada warga tua yang sudah bersara.

;;